Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 1/9/2015

Báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 1/9/2015. Tiến độ đang đổ sàn tầng 6 và đóng 20% giá trị căn hộ.

    Xem thêm: Mở bán Chung cư HH2A Linh Đàm

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh lệch Tổng tiền
HH2C  5 2 76.27 15.965 200 1417.65055
HH2C  7 2 76.27 15.965 210 1427.65055
HH2C  10 2 76.27 15.965 210 1427.65055
HH2C  11 2 76.27 15.965 205 1422.65055
HH2C  14 2 76.27 15.965 200 1417.65055
HH2C  15 2 76.27 15.965 185 1402.65055
HH2C  20 2 76.27 15.45 240 1418.3715
HH2C  21 2 76.27 14.935 240 1379.09245
HH2C  25 2 76.27 14.935 195 1334.09245
HH2C  27 2 76.27 14.935 195 1334.09245
HH2C  28 2 76.27 14.935 200 1339.09245
HH2C  30 2 76.27 14.42 230 1329.8134
HH2C  31 2 76.27 14.42 215 1314.8134
HH2C  34 2 76.27 14.42 205 1304.8134
HH2C  35 2 76.27 14.42 180 1279.8134
HH2C  36 2 76.27 13.905 210 1270.53435
HH2C  37 2 76.27 13.905 180 1240.53435
HH2C  38 2 76.27 13.905 190 1250.53435
HH2C  39 2 76.27 13.905 180 1240.53435
                   
HH2C  15 4 67.04 15,5  195 1234.12
HH2C  23 4 67.04 14,5  195 1167.08
HH2C  26 4 67.04 14,5  190 1162.08
HH2C  28 4 67.04 14,5  190 1162.08
HH2C  34 4 67.04 14 175 1113.56
HH2C  35 4 67.04 14 170 1108.56
HH2C  37 4 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  38 4 67.04 13,5  165 1070.04
HH2C  39 4 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  40 4 67.04 13,5  140 1045.04
                   
HH2C  3 6 -----  15 150 #VALUE!
HH2C  7 6 65.52 15,5  190 1205.56
HH2C  34 6 65.52 14 170 1087.28
HH2C  37 6 65.52 13,5  150 1034.52
HH2C  38 6 65.52 13,5  140 1024.52
HH2C  40 6 65.52 13,5  115 999.52
                   
HH2C  3 8 -----  15 150 #VALUE!
HH2C  19 8 65.52 15 185 1167.8
HH2C  28 8 65.52 14,5  180 1130.04
HH2C  32 8 65.52 14 180 1097.28
HH2C  35 8 65.52 14 175 1092.28
HH2C  36 8 65.52 13,5  155 1039.52
HH2C  38 8 65.52 13,5  140 1024.52
                   
HH2C  3 10 ------  15 150 #VALUE!
HH2C  7 10 67.04 15,5  190 1229.12
HH2C  15 10 67.04 15,5  195 1234.12
HH2C  27 10 67.04 14,5  185 1157.08
HH2C  35 10 67.04 14 175 1113.56
HH2C  36 10 67.04 13,5  160 1065.04
HH2C  37 10 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  39 10 67.04 13,5  150 1055.04
                   
HH2C  5 12 -----------  15.965 155 #VALUE!
HH2C  6 12 76.27 15.965 155 1372.65055
HH2C  8 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  10 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  11 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  14 12 76.27 15.965 175 1392.65055
HH2C  16 12 76.27 15.965 170 1387.65055
HH2C  28 12 76.27 14.935 160 1299.09245
HH2C  35 12 76.27 14.42 185 1284.8134
HH2C  36 12 76.27 13.905 165 1225.53435
HH2C  37 12 76.27 13.905 135 1195.53435
HH2C  38 12 76.27 13.905 145 1205.53435
HH2C  39 12 76.27 13.905 140 1200.53435
                   
HH2C  6 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  7 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  10 14 55.59 15,5  180 1041.645
HH2C  12 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  12A  14 55.59 15 190 1023.85
HH2C  14 14 55.59 15,5  195 1056.645
HH2C  15 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  16 14 55.59 15,5  210 1071.645
HH2C  17 14 55.59 15 200 1033.85
HH2C  18 14 55.59 15 210 1043.85
HH2C  19 14 55.59 15 195 1028.85
HH2C  20 14 55.59 15 210 1043.85
HH2C  27 14 55.59 14,5  210 1016.055
HH2C  29 14 55.59 14 220 998.26
HH2C  30 14 55.59 14 210 988.26
HH2C  31 14 55.59 14 210 988.26
HH2C  34 14 55.59 14 185 963.26
HH2C  35 14 55.59 14 200 978.26
HH2C  36 14 55.59 13,5  210 960.465
HH2C  37 14 55.59 13,5  175 925.465
                   
HH2C  7 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  14 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  16 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  20 16 45.48 15 105 787.2
HH2C  21 16 45.48 14,5  115 774.46
HH2C  25 16 45.48 14,5  105 764.46
                   
HH2C  11 18 45.48 15,5  110 814.94
HH2C  12 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  14 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  16 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  20 18 45.48 15 105 787.2
HH2C  24 18 45.48 14,5  105 764.46
HH2C  35 18 45.48 14 105 741.72
HH2C  37 18 45.48 13,5  115 728.98
                   
HH2C  10 20 55.59 15,5  180 1041.645
HH2C  12 20 55.59 15,5  200 1061.645
HH2C  15 20 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  16 20 55.59 15,5  205 1066.645
HH2C  17 20 55.59 15 200 1033.85
HH2C  18 20 55.59 15 210 1043.85
HH2C  20 20 55.59 15 210 1043.85
HH2C  27 20 55.59 14,5  210 1016.055
HH2C  28 20 55.59 14,5  200 1006.055
HH2C  29 20 55.59 14 220 998.26
HH2C  30 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  31 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  33 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  34 20 55.59 14 190 968.26
HH2C  35 20 55.59 14 185 963.26
HH2C  36 20 55.59 13,5  210 960.465
HH2C  37 20 55.59 13,5  175 925.465
HH2C  38 20 55.59 13,5  180 930.465
                   
HH2C  3 22 --------  15.45 260 #VALUE!
HH2C  4 22 --------  15.45 215 #VALUE!
HH2C  6 22 76.27 15.965 305 1522.65055
HH2C  12A  22 76.27 15.45 265 1443.3715
HH2C  14 22 76.27 15.965 290 1507.65055
HH2C  15 22 76.27 15.965 260 1477.65055
HH2C  19 22 76.27 15.45 260 1438.3715
HH2C  25 22 76.27 14.935 260 1399.09245
HH2C  28 22 76.27 14.935 275 1414.09245
HH2C  30 22 76.27 14.42 275 1374.8134
HH2C  34 22 76.27 14.42 250 1349.8134
HH2C  36 22 76.27 13.905 255 1315.53435
HH2C  38 22 76.27 13.905 235 1295.53435
HH2C  39 22 76.27 13.905 210 1270.53435
                   
HH2C  3 24 -----  15 225 #VALUE!
HH2C  4 24 -----  15 225 #VALUE!
HH2C  5 24 ----  15,5  235 #VALUE!
HH2C  12 24 67.04 15,5  260 1299.12
HH2C  12A  24 67.04 15 230 1235.6
HH2C  16 24 67.04 15,5  245 1284.12
HH2C  17 24 67.04 15 260 1265.6
HH2C  20 24 67.04 15 245 1250.6
HH2C  28 24 67.04 14,5  235 1207.08
HH2C  31 24 67.04 14 250 1188.56
HH2C  34 24 67.04 14 220 1158.56
HH2C  35 24 67.04 14 260 1198.56
                   
HH2C  3 26 -------  15 215 #VALUE!
HH2C  4 26 -------  15 225 #VALUE!
HH2C  9 26 65.52 15,5  260 1275.56
HH2C  11 26 65.52 15,5  245 1260.56
HH2C  12 26 65.52 15,5  250 1265.56
HH2C  12A  26 65.52 15 240 1222.8
HH2C  14 26 65.52 15,5  240 1255.56
HH2C  16 26 65.52 15,5  265 1280.56
HH2C  17 26 65.52 15 250 1232.8
HH2C  21 26 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  24 26 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  32 26 65.52 14 250 1167.28
HH2C  34 26 65.52 14 230 1147.28
HH2C  36 26 65.52 13,5  210 1094.52
                   
HH2C  3 28 ------  15 215 #VALUE!
HH2C  4 28 ------  15 225 #VALUE!
HH2C  6 28 65.52 15,5  255 1270.56
HH2C  12 28 65.52 15,5  245 1260.56
HH2C  14 28 65.52 15,5  240 1255.56
HH2C  17 28 65.52 15 250 1232.8
HH2C  19 28 65.52 15 230 1212.8
HH2C  20 28 65.52 15 240 1222.8
HH2C  24 28 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  29 28 65.52 14 265 1182.28
HH2C  30 28 65.52 14 260 1177.28
HH2C  31 28 65.52 14 230 1147.28
HH2C  32 28 65.52 14 250 1167.28
HH2C  33 28 65.52 14 235 1152.28
HH2C  34 28 65.52 14 235 1152.28
HH2C  36 28 65.52 13,5  210 1094.52
HH2C  37 28 65.52 13,5  180 1064.52
HH2C  38 28 65.52 13,5  185 1069.52
                   
HH2C  14 30 67.04 15,5  250 1289.12
HH2C  16 30 67.04 15,5  245 1284.12
HH2C  20 30 67.04 15 240 1245.6
HH2C  24 30 67.04 14,5  260 1232.08
HH2C  29 30 67.04 14 265 1203.56
HH2C  31 30 67.04 14 250 1188.56
HH2C  32 30 67.04 14 235 1173.56
HH2C  33 30 67.04 14 240 1178.56
HH2C  34 30 67.04 14 220 1158.56
HH2C  36 30 67.04 13,5  215 1120.04
HH2C  37 30 67.04 13,5  195 1100.04
HH2C  38 30 67.04 13,5  195 1100.04
HH2C  40 30 67.04 13,5  145 1050.04
                   
HH2C  4 32 -----  15.45 265 #VALUE!
HH2C  12 32 76.27 15.965 320 1537.65055
HH2C  14 32 76.27 15.965 285 1502.65055
HH2C  15 32 76.27 15.965 290 1507.65055
HH2C  16 32 76.27 15.965 300 1517.65055
HH2C  17 32 76.27 15.45 TT  #VALUE!
HH2C  18 32 76.27 15.45 295 1473.3715
HH2C  20 32 76.27 15.45 295 1473.3715
HH2C  27 32 76.27 14.935 315 1454.09245
HH2C  28 32 76.27 14.935 310 1449.09245
HH2C  30 32 76.27 14.42 295 1394.8134
HH2C  32 32 76.27 14.42 265 1364.8134
HH2C  33 32 76.27 14.42 250 1349.8134
HH2C  36 32 76.27 13.905 275 1335.53435
HH2C  37 32 76.27 13.905 250 1310.53435
HH2C  38 32 76.27 13.905 320 1380.53435
HH2C  39 32 76.27 13.905 230 1290.53435
                   
HH2C  4 34 -----  15 205 #VALUE!
HH2C  10 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  11 34 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  12 34 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  12A  34 55.59 15 235 1068.85
HH2C  14 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  15 34 55.59 15,5  225 1086.645
HH2C  16 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  17 34 55.59 15 250 1083.85
HH2C  20 34 55.59 15 245 1078.85
HH2C  26 34 55.59 14,5  255 1061.055
HH2C  28 34 55.59 14,5  245 1051.055
HH2C  30 34 55.59 14 235 1013.26
HH2C  31 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  32 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  33 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  34 34 55.59 14 240 1018.26
HH2C  35 34 55.59 14 240 1018.26
HH2C  36 34 55.59 13,5  225 975.465
                   
HH2C  3 36 -----  15 120 #VALUE!
HH2C  8 36 47.62 15,5  130 868.11
HH2C  11 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  12A  36 47.62 15 110 824.3
HH2C  14 36 47.62 15,5  125 863.11
HH2C  15 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  16 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  17 36 47.62 15 120 834.3
HH2C  19 36 47.62 15 125 839.3
HH2C  21 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2C  26 36 47.62 14,5  130 820.49
HH2C  27 36 47.62 14,5  120 810.49
HH2C  28 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2C  33 36 47.62 14 120 786.68
HH2C  38 36 47.62 13,5  110 752.87
                   
HH2C  6 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  7 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  9 38 45.84 15,5  125 835.52
HH2C  10 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  11 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  12A  38 45.84 15 110 797.6
HH2C  14 38 45.84 15,5  125 835.52
HH2C  15 38 45.84 15,5  115 825.52
HH2C  19 38 45.84 15 125 812.6
HH2C  24 38 45.84 14,5  110 774.68
HH2C  26 38 45.84 14,5  130 794.68
HH2C  27 38 45.84 14,5  120 784.68
HH2C  28 38 45.84 14,5  120 784.68
HH2C  31 38 45.84 14 120 761.76
HH2C  32 38 45.84 14 115 756.76
HH2C  33 38 45.84 14 120 761.76
HH2C  35 38 45.84 14 115 756.76
HH2C  36 38 45.84 13,5  120 738.84
HH2C  38 38 45.84 13,5  120 738.84
                   
HH2C  3 40 -----  15 215 #VALUE!
HH2C  4 40 -----  15 205 #VALUE!
HH2C  11 40 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  16 40 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  17 40 55.59 15 245 1078.85
HH2C  19 40 55.59 15 240 1073.85
HH2C  20 40 55.59 15 235 1068.85
HH2C  26 40 55.59 14,5  255 1061.055
HH2C  27 40 55.59 14,5  240 1046.055
HH2C  28 40 55.59 14,5  245 1051.055
HH2C  31 40 55.59 14 230 1008.26
HH2C  33 40 55.59 14 240 1018.26
HH2C  35 40 55.59 14 200 978.26
HH2C  38 40 55.59 13,5  225 975.465
HH2C  39 40 55.59 13,5  225 975.465
            15     
HH2C  4 42 -----  15 165 #VALUE!
                   
HH2C  4 44 53.24 15 110 908.6
            15     
HH2C  3 48 58.87 15 250 1133.05
HH2C  4 48 58.87 15 250 1133.05
HH2C  5 48 58.87 15,5  245 1157.485
Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh lệch Tổng tiền
HH2C  5 2 76.27 15.965 200 1417.65055
HH2C  7 2 76.27 15.965 210 1427.65055
HH2C  10 2 76.27 15.965 210 1427.65055
HH2C  11 2 76.27 15.965 205 1422.65055
HH2C  14 2 76.27 15.965 200 1417.65055
HH2C  15 2 76.27 15.965 185 1402.65055
HH2C  20 2 76.27 15.45 240 1418.3715
HH2C  21 2 76.27 14.935 240 1379.09245
HH2C  25 2 76.27 14.935 195 1334.09245
HH2C  27 2 76.27 14.935 195 1334.09245
HH2C  28 2 76.27 14.935 200 1339.09245
HH2C  30 2 76.27 14.42 230 1329.8134
HH2C  31 2 76.27 14.42 215 1314.8134
HH2C  34 2 76.27 14.42 205 1304.8134
HH2C  35 2 76.27 14.42 180 1279.8134
HH2C  36 2 76.27 13.905 210 1270.53435
HH2C  37 2 76.27 13.905 180 1240.53435
HH2C  38 2 76.27 13.905 190 1250.53435
HH2C  39 2 76.27 13.905 180 1240.53435
                   
HH2C  15 4 67.04 15,5  195 1234.12
HH2C  23 4 67.04 14,5  195 1167.08
HH2C  26 4 67.04 14,5  190 1162.08
HH2C  28 4 67.04 14,5  190 1162.08
HH2C  34 4 67.04 14 175 1113.56
HH2C  35 4 67.04 14 170 1108.56
HH2C  37 4 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  38 4 67.04 13,5  165 1070.04
HH2C  39 4 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  40 4 67.04 13,5  140 1045.04
                   
HH2C  3 6 -----  15 150 #VALUE!
HH2C  7 6 65.52 15,5  190 1205.56
HH2C  34 6 65.52 14 170 1087.28
HH2C  37 6 65.52 13,5  150 1034.52
HH2C  38 6 65.52 13,5  140 1024.52
HH2C  40 6 65.52 13,5  115 999.52
                   
HH2C  3 8 -----  15 150 #VALUE!
HH2C  19 8 65.52 15 185 1167.8
HH2C  28 8 65.52 14,5  180 1130.04
HH2C  32 8 65.52 14 180 1097.28
HH2C  35 8 65.52 14 175 1092.28
HH2C  36 8 65.52 13,5  155 1039.52
HH2C  38 8 65.52 13,5  140 1024.52
                   
HH2C  3 10 ------  15 150 #VALUE!
HH2C  7 10 67.04 15,5  190 1229.12
HH2C  15 10 67.04 15,5  195 1234.12
HH2C  27 10 67.04 14,5  185 1157.08
HH2C  35 10 67.04 14 175 1113.56
HH2C  36 10 67.04 13,5  160 1065.04
HH2C  37 10 67.04 13,5  150 1055.04
HH2C  39 10 67.04 13,5  150 1055.04
                   
HH2C  5 12 -----------  15.965 155 #VALUE!
HH2C  6 12 76.27 15.965 155 1372.65055
HH2C  8 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  10 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  11 12 76.27 15.965 190 1407.65055
HH2C  14 12 76.27 15.965 175 1392.65055
HH2C  16 12 76.27 15.965 170 1387.65055
HH2C  28 12 76.27 14.935 160 1299.09245
HH2C  35 12 76.27 14.42 185 1284.8134
HH2C  36 12 76.27 13.905 165 1225.53435
HH2C  37 12 76.27 13.905 135 1195.53435
HH2C  38 12 76.27 13.905 145 1205.53435
HH2C  39 12 76.27 13.905 140 1200.53435
                   
HH2C  6 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  7 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  10 14 55.59 15,5  180 1041.645
HH2C  12 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  12A  14 55.59 15 190 1023.85
HH2C  14 14 55.59 15,5  195 1056.645
HH2C  15 14 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  16 14 55.59 15,5  210 1071.645
HH2C  17 14 55.59 15 200 1033.85
HH2C  18 14 55.59 15 210 1043.85
HH2C  19 14 55.59 15 195 1028.85
HH2C  20 14 55.59 15 210 1043.85
HH2C  27 14 55.59 14,5  210 1016.055
HH2C  29 14 55.59 14 220 998.26
HH2C  30 14 55.59 14 210 988.26
HH2C  31 14 55.59 14 210 988.26
HH2C  34 14 55.59 14 185 963.26
HH2C  35 14 55.59 14 200 978.26
HH2C  36 14 55.59 13,5  210 960.465
HH2C  37 14 55.59 13,5  175 925.465
                   
HH2C  7 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  14 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  16 16 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  20 16 45.48 15 105 787.2
HH2C  21 16 45.48 14,5  115 774.46
HH2C  25 16 45.48 14,5  105 764.46
                   
HH2C  11 18 45.48 15,5  110 814.94
HH2C  12 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  14 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  16 18 45.48 15,5  100 804.94
HH2C  20 18 45.48 15 105 787.2
HH2C  24 18 45.48 14,5  105 764.46
HH2C  35 18 45.48 14 105 741.72
HH2C  37 18 45.48 13,5  115 728.98
                   
HH2C  10 20 55.59 15,5  180 1041.645
HH2C  12 20 55.59 15,5  200 1061.645
HH2C  15 20 55.59 15,5  190 1051.645
HH2C  16 20 55.59 15,5  205 1066.645
HH2C  17 20 55.59 15 200 1033.85
HH2C  18 20 55.59 15 210 1043.85
HH2C  20 20 55.59 15 210 1043.85
HH2C  27 20 55.59 14,5  210 1016.055
HH2C  28 20 55.59 14,5  200 1006.055
HH2C  29 20 55.59 14 220 998.26
HH2C  30 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  31 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  33 20 55.59 14 210 988.26
HH2C  34 20 55.59 14 190 968.26
HH2C  35 20 55.59 14 185 963.26
HH2C  36 20 55.59 13,5  210 960.465
HH2C  37 20 55.59 13,5  175 925.465
HH2C  38 20 55.59 13,5  180 930.465
                   
HH2C  3 22 --------  15.45 260 #VALUE!
HH2C  4 22 --------  15.45 215 #VALUE!
HH2C  6 22 76.27 15.965 305 1522.65055
HH2C  12A  22 76.27 15.45 265 1443.3715
HH2C  14 22 76.27 15.965 290 1507.65055
HH2C  15 22 76.27 15.965 260 1477.65055
HH2C  19 22 76.27 15.45 260 1438.3715
HH2C  25 22 76.27 14.935 260 1399.09245
HH2C  28 22 76.27 14.935 275 1414.09245
HH2C  30 22 76.27 14.42 275 1374.8134
HH2C  34 22 76.27 14.42 250 1349.8134
HH2C  36 22 76.27 13.905 255 1315.53435
HH2C  38 22 76.27 13.905 235 1295.53435
HH2C  39 22 76.27 13.905 210 1270.53435
                   
HH2C  3 24 -----  15 225 #VALUE!
HH2C  4 24 -----  15 225 #VALUE!
HH2C  5 24 ----  15,5  235 #VALUE!
HH2C  12 24 67.04 15,5  260 1299.12
HH2C  12A  24 67.04 15 230 1235.6
HH2C  16 24 67.04 15,5  245 1284.12
HH2C  17 24 67.04 15 260 1265.6
HH2C  20 24 67.04 15 245 1250.6
HH2C  28 24 67.04 14,5  235 1207.08
HH2C  31 24 67.04 14 250 1188.56
HH2C  34 24 67.04 14 220 1158.56
HH2C  35 24 67.04 14 260 1198.56
                   
HH2C  3 26 -------  15 215 #VALUE!
HH2C  4 26 -------  15 225 #VALUE!
HH2C  9 26 65.52 15,5  260 1275.56
HH2C  11 26 65.52 15,5  245 1260.56
HH2C  12 26 65.52 15,5  250 1265.56
HH2C  12A  26 65.52 15 240 1222.8
HH2C  14 26 65.52 15,5  240 1255.56
HH2C  16 26 65.52 15,5  265 1280.56
HH2C  17 26 65.52 15 250 1232.8
HH2C  21 26 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  24 26 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  32 26 65.52 14 250 1167.28
HH2C  34 26 65.52 14 230 1147.28
HH2C  36 26 65.52 13,5  210 1094.52
                   
HH2C  3 28 ------  15 215 #VALUE!
HH2C  4 28 ------  15 225 #VALUE!
HH2C  6 28 65.52 15,5  255 1270.56
HH2C  12 28 65.52 15,5  245 1260.56
HH2C  14 28 65.52 15,5  240 1255.56
HH2C  17 28 65.52 15 250 1232.8
HH2C  19 28 65.52 15 230 1212.8
HH2C  20 28 65.52 15 240 1222.8
HH2C  24 28 65.52 14,5  255 1205.04
HH2C  29 28 65.52 14 265 1182.28
HH2C  30 28 65.52 14 260 1177.28
HH2C  31 28 65.52 14 230 1147.28
HH2C  32 28 65.52 14 250 1167.28
HH2C  33 28 65.52 14 235 1152.28
HH2C  34 28 65.52 14 235 1152.28
HH2C  36 28 65.52 13,5  210 1094.52
HH2C  37 28 65.52 13,5  180 1064.52
HH2C  38 28 65.52 13,5  185 1069.52
                   
HH2C  14 30 67.04 15,5  250 1289.12
HH2C  16 30 67.04 15,5  245 1284.12
HH2C  20 30 67.04 15 240 1245.6
HH2C  24 30 67.04 14,5  260 1232.08
HH2C  29 30 67.04 14 265 1203.56
HH2C  31 30 67.04 14 250 1188.56
HH2C  32 30 67.04 14 235 1173.56
HH2C  33 30 67.04 14 240 1178.56
HH2C  34 30 67.04 14 220 1158.56
HH2C  36 30 67.04 13,5  215 1120.04
HH2C  37 30 67.04 13,5  195 1100.04
HH2C  38 30 67.04 13,5  195 1100.04
HH2C  40 30 67.04 13,5  145 1050.04
                   
HH2C  4 32 -----  15.45 265 #VALUE!
HH2C  12 32 76.27 15.965 320 1537.65055
HH2C  14 32 76.27 15.965 285 1502.65055
HH2C  15 32 76.27 15.965 290 1507.65055
HH2C  16 32 76.27 15.965 300 1517.65055
HH2C  17 32 76.27 15.45 TT  #VALUE!
HH2C  18 32 76.27 15.45 295 1473.3715
HH2C  20 32 76.27 15.45 295 1473.3715
HH2C  27 32 76.27 14.935 315 1454.09245
HH2C  28 32 76.27 14.935 310 1449.09245
HH2C  30 32 76.27 14.42 295 1394.8134
HH2C  32 32 76.27 14.42 265 1364.8134
HH2C  33 32 76.27 14.42 250 1349.8134
HH2C  36 32 76.27 13.905 275 1335.53435
HH2C  37 32 76.27 13.905 250 1310.53435
HH2C  38 32 76.27 13.905 320 1380.53435
HH2C  39 32 76.27 13.905 230 1290.53435
                   
HH2C  4 34 -----  15 205 #VALUE!
HH2C  10 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  11 34 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  12 34 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  12A  34 55.59 15 235 1068.85
HH2C  14 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  15 34 55.59 15,5  225 1086.645
HH2C  16 34 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  17 34 55.59 15 250 1083.85
HH2C  20 34 55.59 15 245 1078.85
HH2C  26 34 55.59 14,5  255 1061.055
HH2C  28 34 55.59 14,5  245 1051.055
HH2C  30 34 55.59 14 235 1013.26
HH2C  31 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  32 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  33 34 55.59 14 230 1008.26
HH2C  34 34 55.59 14 240 1018.26
HH2C  35 34 55.59 14 240 1018.26
HH2C  36 34 55.59 13,5  225 975.465
                   
HH2C  3 36 -----  15 120 #VALUE!
HH2C  8 36 47.62 15,5  130 868.11
HH2C  11 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  12A  36 47.62 15 110 824.3
HH2C  14 36 47.62 15,5  125 863.11
HH2C  15 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  16 36 47.62 15,5  120 858.11
HH2C  17 36 47.62 15 120 834.3
HH2C  19 36 47.62 15 125 839.3
HH2C  21 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2C  26 36 47.62 14,5  130 820.49
HH2C  27 36 47.62 14,5  120 810.49
HH2C  28 36 47.62 14,5  125 815.49
HH2C  33 36 47.62 14 120 786.68
HH2C  38 36 47.62 13,5  110 752.87
                   
HH2C  6 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  7 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  9 38 45.84 15,5  125 835.52
HH2C  10 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  11 38 45.84 15,5  120 830.52
HH2C  12A  38 45.84 15 110 797.6
HH2C  14 38 45.84 15,5  125 835.52
HH2C  15 38 45.84 15,5  115 825.52
HH2C  19 38 45.84 15 125 812.6
HH2C  24 38 45.84 14,5  110 774.68
HH2C  26 38 45.84 14,5  130 794.68
HH2C  27 38 45.84 14,5  120 784.68
HH2C  28 38 45.84 14,5  120 784.68
HH2C  31 38 45.84 14 120 761.76
HH2C  32 38 45.84 14 115 756.76
HH2C  33 38 45.84 14 120 761.76
HH2C  35 38 45.84 14 115 756.76
HH2C  36 38 45.84 13,5  120 738.84
HH2C  38 38 45.84 13,5  120 738.84
                   
HH2C  3 40 -----  15 215 #VALUE!
HH2C  4 40 -----  15 205 #VALUE!
HH2C  11 40 55.59 15,5  230 1091.645
HH2C  16 40 55.59 15,5  240 1101.645
HH2C  17 40 55.59 15 245 1078.85
HH2C  19 40 55.59 15 240 1073.85
HH2C  20 40 55.59 15 235 1068.85
HH2C  26 40 55.59 14,5  255 1061.055
HH2C  27 40 55.59 14,5  240 1046.055
HH2C  28 40 55.59 14,5  245 1051.055
HH2C  31 40 55.59 14 230 1008.26
HH2C  33 40 55.59 14 240 1018.26
HH2C  35 40 55.59 14 200 978.26
HH2C  38 40 55.59 13,5  225 975.465
HH2C  39 40 55.59 13,5  225 975.465
            15     
HH2C  4 42 -----  15 165 #VALUE!
                   
HH2C  4 44 53.24 15 110 908.6
            15     
HH2C  3 48 58.87 15 250 1133.05
HH2C  4 48 58.87 15 250 1133.05
HH2C  5 48 58.87 15,5  245 1157.485

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 11728
Lượng truy cập: 54694925
ĐẦU TRANG